Næringsfondet skal være et virkemiddel for stimulering til flere arbeidsplasser og utvikling av næringslivet i regionen. Fondet er en del av næringsutviklingsarbeidet i Trøndelag, og tilføres i 2019 kr. 400.000,-.

Prosjektene det søkes om må være nyskapende, ikke være konkurransevridende og ikke gå til drift og investeringer.

Har idéen din et nasjonalt eller internasjonalt potensiale skal søknaden gå til Innovasjon Norge.

Regionalt næringsfond Neadalen skal benyttes til å skape og utvikle arrangement, reiseliv og andre næringstiltak i tråd med fylkeskommunens satsningsområder.

Prosjekter som gis støtte skal ha et regionalt perspektiv.
For mer informasjon og søknad, www.regionalforvaltning.no.

Søknadsfrist: 20. oktober 2019

Share This