Stugudal Fjell

Organisasjon for innbyggere, bedrifter og hytteeiere i Stugudalen / Tydal.

Bladet/ informasjonen skal være interesseorganisasjonens kommunikasjonskanal for / til innbyggere, bedrifter, organisasjoner og hytteeiere i Stugudalen / Tydal.

Videre skal bladet være en arena for annonser og redaksjonelt stoff som iverksetter, videreutvikler og fremmer aktiviteter.

Share This