Sommerjobb for skoleungdom

Kommunestyret vedtok i budsjettmøte 13.12.2018 å gjøre noen endringer i ordningen med sommerjobb for skoleungdom.

Formålet med ordningen er at ungdom skal få mulighet til å ha en sommerjobb, tjene egne penger, tilnærme seg arbeidslivet gjennom å søke på en jobb, evt. intervju og være i et ansettelsesforhold med de goder og forpliktelser det innebærer.

Tydal kommune kan gi lønnstilskudd til bedrifter som ønsker å være en del av denne ordningen. Følgende vilkår gjelder for næringsaktører som ønsker å benytte seg av denne ordningen:

  • Bedrifter kan søke om å få refundert inntil 50 % av lønnsutgiftene inntil kr 75,- pr. time, for inntil 2 ungdommer pr. bedrift.
  • Bedriften administrerer arbeidsforholdet med utlysning, intervju, ansettelse og arbeidsavtale.
  • Det kan gis tilskudd til lønnsmidler for inntil 112,5 timer pr. skoleungdom.
  • Bedriften har arbeidsgiveransvar, er ansvarlig for sosiale utgifter og foretar lønnsutbetaling.
  • Tilbudet gjelder ungdom fra og med det året de fyller 16 år, og til og med det året de fyller 19 år.
  • Ordningen gjelder for skoleungdom med bostedsadresse i Tydal.
  • Lønnstilskudd utbetales i etterkant av arbeidsforhold mot kopi av arbeidsavtale og lønnsslipp.

Søknadsskjema for bedrifter/arbeidsgivere som ønsker å søke på tilskudd til lønnsmidler ligger på www.tydal.kommune.no. Søknadsfrist: 15. mars 2019.

Tydal kommune

Share This