Regionalt forskningsfond Midt-Norge lyser ut 18 millioner kroner med frist 13. februar!

 

Fondet mottar søknader fra små og mellomstore bedrifter, næringsklynger og kommuner i Trøndelag og Møre og Romsdal. Prosjektene må være organisert i et samarbeid med et eller flere FoU-miljø.

Universitet, høyskoler og FoU-institusjoner kan søke om regional kvalifiseringsstøtte i samarbeid med en eller flere bedrifter og/eller kommuner innenfor regionen.

For mer info om våre utlysninger se RFFMidtUtlysning

  • Regional kvalifiseringsstøtte
  • Regionale bedriftsprosjekter

Merk også at RFF Midt har et særskilt ansvar for samiske forskningsinteresser og behov, og at det i denne utlysningsrunden finnes øremerkede midler til samiske tema.

Sendes også FoUi-kontaktene i kommunene.

Spre gjerne videre!

Med vennlig hilsen
Arild Egge

Arild Egge

Spesialrådgiver

Seksjon næring

Skype: arieg@trondelagfylke.no

74 17 51 45 / 997 36 157
74 17 40 00 (sentralbord)
www.trondelagfylke.no

Share This