INFORMASJONSMØTE STOKKFJELLET VINDPARK

Informasjonsmøte ble avholdt i Selbu 28.05 19. Flere fra næringslivet i Tydal var til stede. Tydal kommune var også der. Gunnbjørn Berggård representerte Tydal Næringsforening.

Prosjektet gir lokalt næringsliv mange muligheter til deltakelse.

Om prosjektet:

Produksjon: Effekt 88,2 MW. Energi 311 GWh. 30 km linje.

Sentrale personer i Trønderenergi (TE): Byggeleder Rolf Sterten, prosjektleder Anders Hanson, byggeleder linje Hugo Berg.

Lokal representant: Geir Ove Lillebudal.

 

Johs. J Syltern AS, samarbeidspartner. Kontrakt Stokkfjellet på 200 mill kr.

Behov for lokale tjenester: Renhold, renovasjon, transport, verkstedtjenester, catering/overnatting, leie av grunn, strøm/vann/avløp, innkjøp.

Behov for underleverandører på Transport, bygg, betong, maskinentreprenør, pukk/stein, hogst, sprenging.

Anleggskontor Stokmoen: Halvard Lien kontaktperson.

 

LinjepartnerAS, samarbeidspartner.

Daglig leder Stig Myhr, prosjektleder Jack Behrns, anleggsleder Jan Inge Øksnes,

Behov: Lager og rigg (Græsli). Kost/losji så nær Græsli som mulig.

Transport, grus og bark, brøyting, verksted.

Lokal tilknytning Knut Arild Græsli.

………………………………..

Ta kontakt med de aktuelle firmaene hvis du/din bedrift kan tilby etterspurte tjenester.

Share This