Næringsforeningen i Værnesregionen (NiV)

På frokostmøtet 18. oktober orienterte Jon Uthus om Næringsforeningen i Værnesregionen (NiV). Deltakerne var positive til å videreutvikle næringsarbeidet i Tydal på denne måten, og signaliserte at en innmelding i NiV var riktig vei å gå.

Interimsstyret for NiV i Tydal (se forrige mail om NiV – veien videre) har arbeidet ut ifra et ønske om å styrke og videreutvikle det lokale næringsarbeidet, spesielt nærings-samarbeidet, samtidig som man drar veksler på næringsmiljøer i hele Værnesregionen.

Det planlegges å etablere flere samarbeidsnettverk (bl.a. matprodusenter), og NiV sentralt bidrar både med arbeidsinnsats og erfaring fra lignende nettverk i regionen.

Tydal kommune har signalisert et ønske om å støtte næringsarbeidet gjennom NiV økonomisk, forutsatt at et tilstrekkelig antall bedrifter i Tydal melder seg inn i NiV.

Tydal Næringsforening (TNF) har i styrevedtak anbefalt medlemmene å melde seg inn i NiV.
TNF vil avholde et årsmøte tidlig i 2020 (ordinært eller ekstraordinært) der man gjør opp status.

NiV har bekreftet at medlemmer i Tydal Næringsforening ikke belastes medlemsavgift for 2019 ved en innmelding nå.

Tydal Næringsforeningen anbefaler:

Alle som ønsker å være med på en videreutvikling av næringslivet i Tydal anbefales å melde bedriften sin inn i NiV snarest, og helst innen 1.desember.

Da vil det bli gjort opp status for antall medlemmer fra Tydal og som legges til grunn for Tydal kommune sin beslutning om å støtte initiativet og næringssamarbeidet gjennom NiV.

Meld din bedrift inn her : https://nivr.no/medlemskap/.

Har du / dere spørsmål til innmeldingen, ta kontakt med:

  • Daglig leder Jon Uthus, tlf 930 61800, epost jon@nivr.no.
  • Prosjektleder Odd Petter Haugseth, tlf 958 89 258, epost petter@nivr.no

Nå bygger vi veien videre for næringslivet i Tydal!

 

Mvh

Tydal Næringsforening
Tore Lunden
Leder

Share This