Styret i Tydal næringsforening mener at veien videre for næringslivet i Tydal er å utvide samarbeidet og kontaktnettet til hele Værnesregionen.  Det ligger mange fordeler og muligheter i et lokalt forankret næringsarbeid som også drar veksler på et næringsmiljø i hele Værnesregionen.

Tydal Næringsforening anbefaler derfor sine medlemmer å melde seg inn i NiV, Næringsforeningen i Værnesregionen.

NiV har tre ansatte som arbeider kontinuerlig med næringssaker for hele regionen. Medlemmene har mange stordriftsfordeler, som gratis bistand i enkeltsaker (3 timer) og gratis juridisk veiledning (2 timer) for nye medlemmer. Leder (Jon Uthus) har også faste møter med de lokale foreningene.

NiV har lokale styrer i kommunene Frosta, Tydal, Meråker, Selbu og Stjørdal.

Lokalstyret i Tydal består av:

Marthe Rønning Græsli (Jensgarden/Inn På Tunet)
Arild Aas (Aas Transport)
Ann-Louise Waagan (Tydalsfestivalen)
Helge Kvithammer (Væktarstua )
Stian Aspaas (Norwegian Fish Farm)

Les mer om Næringsforningen for Værnesregionen her

NiV på Facebook

Share This