Medlemsmøte i Tydal Næringsforening

Mandag 18. februar kl 19:00 på 705-senteret.

Saker:

Tydalsfestivalen – endring av organisasjonsform – avhending av aksjer. 
Tydal Næringsforening eier 25% av aksjene i Tydalsfestivalen AS.
Det er et ønske fra Tydalsfestivalen om å endre organisasjonsform fra AS til Stiftelse, og dette skal avgjøres i generalforsamling den 20. februar.
Styret i TNF ønsker medlemmenes tilbakemelding på saken, da en endring i organisasjonsform også betyr avhending av alle aksjene.

Fremtidig organisering av reiselivet i Tydal
Stugudal Bedriftsnettverk har denne saken under utredning, og TNF er representert i styringsgruppen.
Orientering om selve saken, og hvordan fremdriften er.

Utredning om fremtidig organisering og utvikling av næringslivet i Tydal
Dette er en sak styret har arbeidet med lenge.
TNF er representert i den kommunale arbeidsgruppen for saken, og vil orientere om utvikling og fremdrift.

Det er anledning til å ta opp egne saker.

Velkommen til en uformell samling over en kopp kaffe.

Kom med egne innspill, både om de varslede sakene og om andre saker.

OBS: Alle potensielle medlemmer og andre interesserte er også velkommen.

Styret

Share This