Tydal Næringsforening og Tydal Snøscooterklubb samarbeider om å kartlegge hvor stor betydning snøscooterløyper har for næringsaktørene i Tydal kommune.

Vi ønsker å fastslå hva bedriftene i Tydal omsetter for som følge av at Tydal kommune har et tilbud med snøscooterløyper.

Videre ønsker vi å vite hvilke forventninger/ønsker dere har for løypenettet i Tydal.

Ved å fylle ut og sende skjemaet på siden bidrar du til dette viktige arbeidet.

Opplysningene blir behandlet konfidensielt, og vil kun bli brukt til å lage en samlet oversikt over hvilke økonomiske ringvirkninger løypene gir, og skaffe oss et bilde av hva vi bør satse på videre i arbeidet med scooterløyper.

Takk for hjelpen!

Share This