Innmelding i TNF

INNMELDING I TNF

Fyll inn skjemaet under og send.

Betal medlemskap – kr 1.200 – til bankkonto:

4285 07 91664

Medlemskapet er gyldig når medlemskontingent er registrert.

SKJEMA FOR INNMELDING I TNF

Ditt firma
* Obligatoriske felt
TIL BRUK PÅ NETTSIDEN
BRANSJER
Hvis ditt firma er representert under flere hovedbransjer og/eller underbransjer - kryss av for de aktuelle.
Bygg og Anlegg


Reiseliv

Privat Service

Konsulenter, frisør, yoga, IT, grafisk, foto, terapeuter osv


Industri og verksted
Bilverksteder, smier, fabrikker mm.

Handel og produksjon
Butikker, kjøtt- og fiskeprodusenter mm.

Annen næring
Lag, foreninger, bank/finans, nærradio, og andre som ikke naturlig hører inn under andre grupper.

Firmaopplysninger
Legg ved bilder

Acceptable file types: gif,jpg,jpeg,png,pdf.
Maximum file size: 1mb.
Sikkerhetskode

Share This