Velkommen til Frokostmøte
fredag 5. oktober i Steinfjøset på Stugudal.

Frokost kl 08:30 – 09:00
Møte kl 09:00 – 11:00

  • Fremtidig organisering av reiselivet i Tydal
  • Nettsider – nye regler for personvern
  • Sylan.no – orientering og bruk
  • Tydalsvukku
  • Info fra Tydal kommune

Alle interesserte er hjertelig velkommen!

Tydal Næringsforening og Tydal Kommune

Share This