Frokostmøte torsdag 25. april på 705 Senteret. 08:30 – 11:00

  • Se mulighetene!
    • Næring og aktivitet
    • Ringvirkninger og verdiskapning
    • Planlegging, tilrettelegging og koordinering gjennom året.
  • Snøscooter som næring
  • Tydalsfestivalen
  • Trønderenergi og Statkraft – kommende sesong.

Åpent for alle. Velkommen!

Share This