NiV

Styret i Tydal næringsforening mener at veien videre for næringslivet i Tydal er å utvide samarbeidet og kontaktnettet til hele Værnesregionen.

Det ligger mange fordeler og muligheter i et lokalt forankret næringsarbeid som også drar veksler på et næringsmiljø i hele Værnesregionen.

Tydal Næringsforening anbefaler derfor sine medlemmer å melde seg inn i NiV, Næringsforeningen i Værnesregionen.

Næringsmøte i Tydal 29. januar

Tydal kommune og Næringsforeningen i Værnesregionen inviterer til næringsmøte

29. januar på Væktarstua kl 17:00 – 19:00

 

Utlysning av midler regionalt næringsfond Neadalen

Næringsfondet skal være et virkemiddel for stimulering til flere arbeidsplasser og utvikling av næringslivet i regionen. Fondet er en del av næringsutviklingsarbeidet i Trøndelag, og tilføres i 2019 kr. 400.000,-.

Opplevelseskurset i Tydal

Opplevelseskurset holdes 4. og 5. november 2019 – samt 6. januar 2020Opplevelseskurset har en praktisk tilnærming og et innovasjons- og næringsutviklingsperspektiv.  Opplevelseskurset har en praktisk tilnærming og et innovasjons- og næringsutviklingsperspektiv....

Prosjekt Stokkfjellet Vindpark

Prosjektet gir lokalt næringsliv mange muligheter til deltakelse.

Om prosjektet: Produksjon: Effekt 88,2 MW. Energi 311 GWh. 30 km linje.

Sentrale personer i Trønderenergi (TE): Byggeleder Rolf Sterten, prosjektleder Anders Hanson, byggeleder linje Hugo Berg.

Lokal representant: Geir Ove Lillebudal.

Bransjesamling Snøscooter

Vi samler hele bransjen for snøscooter og berørte bransjer Torsdag 13. juni kl 19:00 på Væktarstua. Aktuelle temaer er hvordan situasjonen er nå, hvordan fremtiden ser ut, utfordringer, samarbeid, forbedringer mm. Vi får rapport fra møtet 3. juni –...

Dokumenter til årsmøtet 2019

Innkalling – saksliste.Årsberetning 2018 Regnskap 2018Vedr. Tydalsfestivalen:Innspill til generalforsamling – fra AS til stiftelseForslag til stiftelsesdokument –...

Årsmøte i TNF 2019

TNF avholder årsmøte Mandag 13. mai på 705-senteret kl 19:00

Se saksliste og informasjon

Årsberetning for 2018

Styrets beretning for 2018   I Årsmøte Årsmøte ble avholdt onsdag 21. mars 2018 på 705-senteret. Følgende styre ble valgt på møtet: Tore Lunden, (leder) Kari Haarstad, (1 år), Arild Aas (1 år), Merete Lien (1 år) Gunnbjørn Berggård (sekretær og kasserer, 2 år)....

Somerjobb for ungdom – ny ordning

Sommerjobb for skoleungdomKommunestyret vedtok i budsjettmøte 13.12.2018 å gjøre noen endringer i ordningen med sommerjobb for skoleungdom.Formålet med ordningen er at ungdom skal få mulighet til å ha en sommerjobb, tjene egne penger, tilnærme seg arbeidslivet gjennom...
Medlemsmøte i TNF

Medlemsmøte i TNF

Mandag 18. februar kl 19:00 på 705-senteret.

Saker:

 • Tydalsfestivalen – endring av organisasjonsform.
 • Organisering av reiselivet i Tydal
 • Fremtidig organisering og utvikling av næringslivet i Tydal

Regionalt Forskningsfond Midt-Norge

Regionalt forskningsfond Midt-Norge lyser ut 18 millioner kroner med frist 13. februar! Fondet mottar søknader fra små og mellomstore bedrifter, næringsklynger og kommuner i Trøndelag og Møre og Romsdal. Prosjektene må være organisert i et samarbeid med et eller flere...
Frokostmøte 5. oktober 2018

Frokostmøte 5. oktober 2018

Velkommen til Frokostmøte fredag 5. oktober i Steinfjøset på Stugudal. Frokost kl 08:30 – 09:00 Møte kl 09:00 – 11:00 Fremtidig organisering av reiselivet i Tydal Nettsider – nye regler for personvern Sylan.no – orientering og bruk Tydalsvukku...
Kurs i sosiale medier

Kurs i sosiale medier

Kommunikasjon via sosiale medier som Facebook, Instagram og Snapchat har stadig blitt en viktigere del av hverdagen både for næringsliv, lag, organisasjoner og ikke minst den enkelte bruker som ønsker og har behov for basiskunnskap innen digital kommunikasjon.

Årsmelding 2017

Styrets beretning for 2017

Årsmøte 

Årsmøte ble avhold tirsdag 28. mars 2017 på 705-senteret.

Følgende styre ble valgt på møtet: Kari Haarstad, Ingjald Græsli, Tore Lunden og Gunnbjørn Berggård (sekr). Årsmøtet delegerte til styret å vele leder.

Tore Lunden ble valgt til leder i styremøte 9. juni 2018. Merete Lien ble valgt til nytt styremedlem.

Årsmøte i TNF 21.03.2018

Årsmøte i Tydal næringsforening avholdes onsdag 21. mars kl 19:00 på 704-senteret. Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet sendes styrets leder snarest. Tore Lunden tore@webmekkern.no Tlf 458 76...

Bransjesamling REISELIV 6. mars

Tydal Næringsforening forsøker å kartlegge situasjonen og status innen næringslivet i Tydal.
Vi ønsker å «ta pulsen» på bransjene og inviterer til møter med hver enkelt bransje.

Nå står REISELIV for tur, og vi inviterer alle som driver innen reiseliv til uformelt møte:

Tirsdag 6. mars kl 19:00 på Væktarstua

Frokostmøte 16. februar

Frokostmøte fredag 16. februar kl 08:30 – 11:00 på Neatun.

 • Info fra Tydal kommune.
 • Eiendomsskatt for næringslivet.
 • Tydals-uke med aktiviteter og arrangement i hele bygda til sommeren.
 • TONE og Selbu VGS: Rekruttering av lokal arbeidskraft.
 • Bedrifts-presentasjon.

Frokost fra 08:30 – 09:00.

Bedrifter, privatpersoner, hytteeiere, kulturorganisasjoner, kort sagt:
Alle er hjertelig velkommen!

Tydal kommune
Tydal Næringsforening

Frokostmøte 15. desember

FROKOSTMØTE  Fredag 15. desember  kl. 08.30 – 11.00 
på Væktarstua

 • Informasjon fra Tydal Kommune
 • Informasjon fra Tydal Næringsforening
 • Budsjett 2018
 • Bedriftspresentasjon

Julefrokost kl. 08.30 – 09.00

Kurs i varme arbeider

Nea Ressurssenter arrangerer i samarbeid med MINSO kurs i varme arbeider: 19. desember Selbu videregående skole, fra 09.00 til ca 16.00. Påmelding:  https://trondelag.pameldingssystem.no/kurs-i-varme-arbeider-ved-nea-resurssenter Med varme arbeider forstås...

Møte/Kurs om offentlige anskaffelser og bruk av Doffin

Tydal Næringsforening arrangerer informasjonsmøte om de nye rammeavtalene for offentlig anskaffelser i Værnesregionen, og kurs i bruk av Doffin (den nasjonale kunngjøringsdatabasen for offentlige anskaffelser). Onsdag 15. november kl 19:00 på 705-senteret.  ...
Bransjekartlegging Bygg og Anlegg

Bransjekartlegging Bygg og Anlegg

Tydal Næringsforening har startet et prosjekt for å kartlegge situasjon og status innen næringslivet i Tydal. Vi starter med bransjen BYGG OG ANLEGG.

Informasjonsmøte om offentlige anskaffelser

Værnesregionen innkjøp i samarbeid med Tydal Næringsforening og Selbu Næringsforum inviterer til temakveld Torsdag 12. oktober kl 18:00 – 20:00 i kommunestyresalen, Selbu Rådhus Værnesregionen innkjøp planlegger offentlig utlysning av håndverkstjenester for...

Frokostmøte fredag 15. september

Frokostmøte fredag 15. september kl. 08.30 – 11.00 på 705 senteret. PROGRAM: • Prosjekt «Opptur» • Bedriftspresentasjon • Info fra Tydal Næringsforening • Info fra Tydal kommune Frokost fra 08.30 – 09.00 Næringslivsfolk, bygdefolk, hytteeiere, potensielle gründere, ja...