Vi samler hele bransjen for snøscooter og berørte bransjer

Torsdag 13. juni kl 19:00 på Væktarstua.

Aktuelle temaer er hvordan situasjonen er nå, hvordan fremtiden ser ut, utfordringer, samarbeid, forbedringer mm.

Vi får rapport fra møtet 3. juni – kommunesamarbeid om scooterløyper, og generelt om scooterløyper.

Næringssjef og andre fra Tydal kommune deltar.

Møtet er åpent for alle, og de som driver næring som berører snøscooter oppfordres spesielt til å delta.

Kaffe og noe å bite i.

Velkommen!

Share This