Tydal Næringsforening har startet et prosjekt for å kartlegge situasjon og status innen næringslivet i Tydal.

Vi ønsker å «ta pulsen» på alle bransjene og inviterer til møter/samtaler med hver enkelt bransje.

 

BYGG OG ANLEGG

Vi starter med bransjen BYGG OG ANLEGG, og inviterer alle som driver innen bransjen til uformelt møte

 

Onsdag 18. oktober kl 19:00 på 705-senteret

 

 

Aktuelle temaer er hvordan situasjonen er nå, hvordan fremtiden ser ut, utfordringer, samarbeid, forbedringer, hvordan Tydal kommune kan bidra, osv.

 

Resultatet av kartleggingen vil være en viktig faktor i videre nærings- og utviklingsarbeid i Tydal. Den blir også videreført til Tydal kommune.

Driver du innen BYGG OG ANLEGG, møt opp og luft dine meninger over en kopp kaffe.

Share This