Artikler

Dokumenter til årsmøtet 2019

Innkalling - saksliste.Årsberetning 2018 Regnskap 2018Vedr. Tydalsfestivalen:Innspill til generalforsamling - fra AS til stiftelseForslag til stiftelsesdokument - vedtekter

les mer

Årsmøte i TNF 2019

TNF avholder årsmøte Mandag 13. mai på 705-senteret kl 19:00

Se saksliste og informasjon

les mer

Årsberetning for 2018

Styrets beretning for 2018   I Årsmøte Årsmøte ble avholdt onsdag 21. mars 2018 på 705-senteret. Følgende styre ble valgt på møtet: Tore Lunden, (leder) Kari Haarstad, (1 år), Arild Aas (1 år), Merete Lien (1 år) Gunnbjørn Berggård (sekretær og kasserer, 2 år)....

les mer

Somerjobb for ungdom – ny ordning

Sommerjobb for skoleungdomKommunestyret vedtok i budsjettmøte 13.12.2018 å gjøre noen endringer i ordningen med sommerjobb for skoleungdom.Formålet med ordningen er at ungdom skal få mulighet til å ha en sommerjobb, tjene egne penger, tilnærme seg...

les mer

Medlemsmøte i TNF

Mandag 18. februar kl 19:00 på 705-senteret.

Saker:

  • Tydalsfestivalen – endring av organisasjonsform.
  • Organisering av reiselivet i Tydal
  • Fremtidig organisering og utvikling av næringslivet i Tydal
les mer

Regionalt Forskningsfond Midt-Norge

Regionalt forskningsfond Midt-Norge lyser ut 18 millioner kroner med frist 13. februar! Fondet mottar søknader fra små og mellomstore bedrifter, næringsklynger og kommuner i Trøndelag og Møre og Romsdal. Prosjektene må være organisert i et samarbeid med et...

les mer

Frokostmøte 5. oktober 2018

Velkommen til Frokostmøte fredag 5. oktober i Steinfjøset på Stugudal. Frokost kl 08:30 - 09:00 Møte kl 09:00 - 11:00 Fremtidig organisering av reiselivet i Tydal Nettsider - nye regler for personvern Sylan.no - orientering og bruk Tydalsvukku Info fra...

les mer

Kurs i sosiale medier

Kommunikasjon via sosiale medier som Facebook, Instagram og Snapchat har stadig blitt en viktigere del av hverdagen både for næringsliv, lag, organisasjoner og ikke minst den enkelte bruker som ønsker og har behov for basiskunnskap innen digital kommunikasjon.

les mer
Share This