Artikler

Årsberetning for 2018

Styrets beretning for 2018   I Årsmøte Årsmøte ble avholdt onsdag 21. mars 2018 på 705-senteret. Følgende styre ble valgt på møtet: Tore Lunden, (leder) Kari Haarstad, (1 år), Arild Aas (1 år), Merete Lien (1 år) Gunnbjørn Berggård (sekretær og kasserer, 2 år)....

les mer

Årsmelding 2017

Styrets beretning for 2017

Årsmøte 

Årsmøte ble avhold tirsdag 28. mars 2017 på 705-senteret.

Følgende styre ble valgt på møtet: Kari Haarstad, Ingjald Græsli, Tore Lunden og Gunnbjørn Berggård (sekr). Årsmøtet delegerte til styret å vele leder.

Tore Lunden ble valgt til leder i styremøte 9. juni 2018. Merete Lien ble valgt til nytt styremedlem.

les mer

Årsmøte i TNF 2019

TNF avholder årsmøte Mandag 13. mai på 705-senteret kl 19:00

Se saksliste og informasjon

les mer

Årsmøte i TNF 21.03.2018

Årsmøte i Tydal næringsforening avholdes onsdag 21. mars kl 19:00 på 704-senteret. Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet sendes styrets leder snarest. Tore Lunden tore@webmekkern.no Tlf 458 76 002

les mer

Bransjekartlegging Bygg og Anlegg

Tydal Næringsforening har startet et prosjekt for å kartlegge situasjon og status innen næringslivet i Tydal. Vi starter med bransjen BYGG OG ANLEGG.

les mer

Bransjesamling REISELIV 6. mars

Tydal Næringsforening forsøker å kartlegge situasjonen og status innen næringslivet i Tydal.
Vi ønsker å «ta pulsen» på bransjene og inviterer til møter med hver enkelt bransje.

Nå står REISELIV for tur, og vi inviterer alle som driver innen reiseliv til uformelt møte:

Tirsdag 6. mars kl 19:00 på Væktarstua

les mer

Bransjesamling Snøscooter

Vi samler hele bransjen for snøscooter og berørte bransjer Torsdag 13. juni kl 19:00 på Væktarstua. Aktuelle temaer er hvordan situasjonen er nå, hvordan fremtiden ser ut, utfordringer, samarbeid, forbedringer mm. Vi får rapport fra møtet 3. juni -...

les mer

Dokumenter til årsmøtet 2019

Innkalling - saksliste.Årsberetning 2018 Regnskap 2018Vedr. Tydalsfestivalen:Innspill til generalforsamling - fra AS til stiftelseForslag til stiftelsesdokument - vedtekter

les mer

Frokostmøte 15. desember

FROKOSTMØTE  Fredag 15. desember  kl. 08.30 – 11.00 
på Væktarstua

  • Informasjon fra Tydal Kommune
  • Informasjon fra Tydal Næringsforening
  • Budsjett 2018
  • Bedriftspresentasjon

Julefrokost kl. 08.30 – 09.00

les mer

Frokostmøte 16. februar

Frokostmøte fredag 16. februar kl 08:30 – 11:00 på Neatun.

  • Info fra Tydal kommune.
  • Eiendomsskatt for næringslivet.
  • Tydals-uke med aktiviteter og arrangement i hele bygda til sommeren.
  • TONE og Selbu VGS: Rekruttering av lokal arbeidskraft.
  • Bedrifts-presentasjon.

Frokost fra 08:30 – 09:00.

Bedrifter, privatpersoner, hytteeiere, kulturorganisasjoner, kort sagt:
Alle er hjertelig velkommen!

Tydal kommune
Tydal Næringsforening

les mer
Share This