Artikler

NiV

Styret i Tydal næringsforening mener at veien videre for næringslivet i Tydal er å utvide samarbeidet og kontaktnettet til hele Værnesregionen.

Det ligger mange fordeler og muligheter i et lokalt forankret næringsarbeid som også drar veksler på et næringsmiljø i hele Værnesregionen.

Tydal Næringsforening anbefaler derfor sine medlemmer å melde seg inn i NiV, Næringsforeningen i Værnesregionen.

les mer

Utlysning av midler regionalt næringsfond Neadalen

Næringsfondet skal være et virkemiddel for stimulering til flere arbeidsplasser og utvikling av næringslivet i regionen. Fondet er en del av næringsutviklingsarbeidet i Trøndelag, og tilføres i 2019 kr. 400.000,-.

les mer

Opplevelseskurset i Tydal

Opplevelseskurset holdes 4. og 5. november 2019 - samt 6. januar 2020Opplevelseskurset har en praktisk tilnærming og et innovasjons- og næringsutviklingsperspektiv.  Opplevelseskurset har en praktisk tilnærming og et innovasjons- og...

les mer

Prosjekt Stokkfjellet Vindpark

Prosjektet gir lokalt næringsliv mange muligheter til deltakelse.

Om prosjektet: Produksjon: Effekt 88,2 MW. Energi 311 GWh. 30 km linje.

Sentrale personer i Trønderenergi (TE): Byggeleder Rolf Sterten, prosjektleder Anders Hanson, byggeleder linje Hugo Berg.

Lokal representant: Geir Ove Lillebudal.

les mer

Bransjesamling Snøscooter

Vi samler hele bransjen for snøscooter og berørte bransjer Torsdag 13. juni kl 19:00 på Væktarstua. Aktuelle temaer er hvordan situasjonen er nå, hvordan fremtiden ser ut, utfordringer, samarbeid, forbedringer mm. Vi får rapport fra møtet 3. juni -...

les mer
Share This