Årsmøte i Tydal næringsforening avholdes onsdag 21. mars kl 19:00 på 704-senteret.

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet sendes styrets leder snarest.

Tore Lunden
tore@webmekkern.no
Tlf 458 76 002

Share This