TYDAL NÆRINGSFORENING  avholder årsmøte 

Mandag 13. mai på 705-senteret kl 19:00

Saksliste:

  1. Godkjenning av innkalling og saksliste.
  2. Valg av møteleder og møtesekretær.
  3. Valg av to personer til å underskrive årsmøteprotokollen.
  4. Næringsforeningen i Værnesregionen. Info ved leder Jon Uthus. *
  5. Innkomne forslag.
  6. Årsberetning for 2018.
  7. Regnskap for 2018.
  8. Medlemskontingent for 2020.
  9. Tydalsfestivalen. Endring av org-form, avhending av aksjer, nye vedtekter, styremedlem. **
  10. Valg: Valgkomiteen legger fram sin innstilling til valg av styremedlemmer, leder, nestleder og valgkomité.

* Næringsforeningen i Værnesregionen.

Leder Jon Uthus i Næringsforeningen for Værnesregionen informerer og svarer på spørsmål.
Tydal må ta stilling til om vi ønsker å bli med i den nye næringsforeningen eller ikke.
Spørsmålet avgjøres ikke på årsmøtet, men vi får mye informasjon og svar på spørsmål om foreningen.

**Tydalsfestivalen – endring av organisasjonsform.

Tydalsfestivalen ønsker å endre organisasjonsform fra AS til stiftelse.
TNF eier i dag 25% av aksjene i Tydalsfestivalen AS, og styret ønsker årsmøtets godkjenning til avhending av aksjene i fall generalforsamlingen i Tydalsfestivalen AS vedtar en endring.
En endring av org-form innebærer bl.a en annen styresammensetning, fremtidige valg av styremedlemmer skjer internt i stiftelsen, det blir nye vedtekter mm.
Mer informasjon og diskusjon på årsmøtet, som vedtar TNF sine innstillinger og innspill til generalforsamlingen i Tydalsfestivalen AS.

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet sendes:

Tore Lunden

tore@webmekkern.no

snarest, og senest 9. mai 2019.

OBS:

Medlemmer som har betalt medlemskontingenten for 2019 har stemmerett ved avstemninger.

Møt opp på årsmøtet – vi har viktige saker til behandling!

Enkel servering.

Velkommen!

Mvh

Styret

Share This