Styret i Tydal næringsforening mener at veien videre for næringslivet i Tydal er å utvide samarbeidet og kontaktnettet til hele Værnesregionen.

Det ligger mange fordeler og muligheter i et lokalt forankret næringsarbeid som også drar veksler på et næringsmiljø i hele Værnesregionen.

Tydal Næringsforening anbefaler derfor sine medlemmer å melde seg inn i NiV, Næringsforeningen i Værnesregionen.

les mer