Regionalt forskningsfond Midt-Norge lyser ut 18 millioner kroner med frist 13. februar! Fondet mottar søknader fra små og mellomstore bedrifter, næringsklynger og kommuner i Trøndelag og Møre og Romsdal. Prosjektene må være organisert i et samarbeid med et...

les mer